HR poradenství a marketing

Další služby v oblasti lidských zdrojů

Nabízíme komplexní poradenství v personalistice, pokrýváme všechny klíčové oblasti a využíváme moderních technologií pro řízení personálních procesů.

PORADENSTVÍ
pro řízení lidských zdrojů

 • Pravidelná aktualizace mzdových limitů pro jednotlivé pozice, sledování nastavení trhu.
 • Nastavení a realizace vhodné interní komunikace.
 • Tvorba organizační struktury a její aktualizace.
 • Nastavení procesu pravidelného hodnocení zaměstnanců jako nástroje pro rozvoj společnosti i pracovníků a pravidelná školení pro manažery a zaměstnance.
 • Personální audit, identifikace slabých a silných stránek.
 • Propouštění zaměstnanců a odbory.
 • Průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
 • Dotazy v rámci mzdové agendy a personalistiky.
 • Personální marketing - online, offline způsoby prezentace.
 • Příklady dobré praxe, letáky, kampaně.
 • HR strategie, zhodnocení, tipy a doporučení.

Marketing

 • Marketing je samostatnou a dynamickou oblastí v oblasti podnikání, služeb i bezpečnosti práce. 
 • Každá činnost se dá propagovat za účelem rozvoje informovanosti, kultury ve firmách.
 • Využíváme možnosti online i offline marketingu, jak prodat svou práci, výrobek nebo činnost formou cílené reklamy, letáků a kampaní.


Kontakt

Ing. Radka Vlčková

HR a HSE konzultant
(OZO v prevenci rizik
a OZO v požární ochraně)

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokyny, chemické karty a upozornění

LETÁKY, KAMPANĚ

Letáky s upozorněním, humorem nebo statistiky. Vždy doladíme.

ŠKOLENÍ, KATEGORIZACE PRACÍ

Školení zábavně i poučně

DOKUMENTACE

Prověrky, kontroly, audity. Záznamy, reporty, analýzy

REFERENCE

Jsem velice spokojena s rychlým dodáním služeb, graficky přehledné. Safety boardy plní svůj účel.“

Ing. Petra Procová, MBA

SAFEangel.cz

„Pravidelně využíváme služeb
pro vizualizace v rámci plnění cílů. Kladně hodnoceno při auditech.

Jan Ešner

EHS Manager