BOZP, PO a ŽP

Školení a další služby v oblasti HR

Nabízíme komplexní školení v oblasti BOZP, PO a ŽP. Zajišťujeme odborná školení první pomoci, řidičů referentů. Školení pro vedoucí i ostatní zaměstnance. 

ŠKOLENÍ BOZP, PO a ŽP

  • Školení BOZP je připraveno pro vedoucí i ostatní zaměstnance. Kromě legislativního rámce jsou praktické části školení věnovány aktuálním tématům, včetně pracovních úrazů, řešení odškodnění či řešení nestandardních situací.
  • Školení PO je připraveno dle požadavku ve verzi základní a rozšířené. Praktické ukázky či nácvik manipulace s hasicím přístrojem je vždy zábava.
  • Školení ŽP se zaměřuje na veškeré složky agendy ŽP ve společnosti. Ukážeme si, jak správně třídit. Jak správně manipulovat s chemickými látkami a jaké jsou aktuální požadavky ze strany legislativy.
  • Kurz první pomoci: v rozsahu cca 4 hodin - teoretická i praktická část s nácvikem na dětské nebo dospělé figuríně. Témata jsou: kontrola životních funkcí, správné volání Rychlé záchranné pomoci (RZP), řešení kritických situací - zástava masivního krvácení, bezvědomí, zástava dechu, epileptické záchvaty. V případě požadavku rozšíření o práci s defibrilátorem.

Ing. Radka Vlčková

HR a HSE konzultant
(OZO v prevenci rizik
a OZO v požární ochraně)

Máte zájem o naše školení? Kontaktujte nás!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokyny, chemické karty a upozornění

LETÁKY, KAMPANĚ

Letáky s upozorněním, humorem nebo statistiky. Vždy doladíme.

ŠKOLENÍ, KATEGORIZACE PRACÍ

Školení zábavně i poučně

DOKUMENTACE

Prověrky, kontroly, audity. Záznamy, reporty, analýzy

REFERENCE

Jsem velice spokojena s rychlým dodáním služeb, graficky přehledné. Safety boardy plní svůj účel.“

Ing. Petra Procová, MBA

SAFEangel.cz

„Pravidelně využíváme služeb
pro vizualizace v rámci plnění cílů. Kladně hodnoceno při auditech.

Jan Ešner

EHS Manager