Dokumentace a vizualizace

Dokumentace a další služby v oblasti grafiky a vizualizace

Nabízíme komplexní dokumentaci v oblasti BOZP, PO a ŽP.

DOKUMENTACE BOZP, PO a ŽP

  • Dokumentace BOZP je připraveno pro vedoucí i ostatní zaměstnance s ohledem na daný provoz, výrobní části i počet zaměstnanců.
  • Dokumentace PO je připravena dle legislativy.
  • Dokumentace ŽP se zaměřuje na veškeré složky agendy ŽP ve společnosti. Nastavíme systém třídění včetně značení a vizualizace.
  • Kontroly a audity dle legislativy - jednoduchý výstup a orientace v závadách.
  • Letáky a grafika dle požadavků klienta.

Ing. Radka Vlčková, MBA

HSE konzultant
(OZO v prevenci rizik
a OZO v požární ochraně)

Máte zájem o naše školení? Kontaktujte nás!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokyny, chemické karty a upozornění

LETÁKY, KAMPANĚ

Letáky s upozorněním, humorem nebo statistiky. Vždy doladíme.

ŠKOLENÍ, KATEGORIZACE PRACÍ

Školení zábavně i poučně

DOKUMENTACE

Prověrky, kontroly, audity. Záznamy, reporty, analýzy